O PODJETJU

Podjetje Stiro-pack, Janez Zimšek s.p. je bilo ustanovljeno leta 1989 in je sprva delovalo le na lokaciji Vrhovo 11, 1433 Radeče, kjer je še vedno sedež podjetja. Leta 2000 pa je proizvodnjo prestavila na lokacijo Pot na jez 12, v Radečah.

Razvija, prodaja in izdeluje:

  • stiroporno embalažo za znanega odjemalca,
  • stiroporne izdelke za gradbeništvo (talno gretje, izolacijske plošče, itd.),
  • izdelke za zeleni program (vrtnarjenje),
  • oprema za predelavo polistirena,
  • izdelki iz ekspandiranega polipropilena (EPP).

Podjetje je družinsko podjetje, ki je fleksibilno in obvladuje razvoj izdelkov, proizvodnjo in trženje s prodajo. Razpolaga s potrebnim znanjem za razvoj proizvoda od idejne skice do končnega izdelka. V svojo ponudbo vključuje tudi logistiko z neposrednimi in časovno usklajenimi dobavami odjemalcem.
Podjetje se z osvajanjem novih tehnologij kot je EPP še bolj intenzivno usmerja na področje avtomobilske industrije.

Kakovost je ena od temeljnih poslovnih usmeritev podjetja Stiro-pack in osnova za poslovni uspeh in tržni položaj, zato smo se leta 2004 odločili za uvedbo standarda SIST EN ISO 9000 : 2000 (Sistem vodenja kakovosti). Navedeni standard smo letos pridobili. Izdelki in storitve podjetja Stiro-pack v celoti ustrezajo standardom, tehničnim normativom in drugim dogovorom. V naše poslovne procese uvajamo najsodobnejše tehnologije, ki omogočajo visoko učinkovitost dela, produktivno okolje za zaposlene in zagotavljajo optimalne stroške poslovanja. Gradimo na znanju, neprestano ugotavljamo potrebe po znanju, veščinah in spretnosti zaposlenih in z raznimi oblikami usposabljanja dopolnjujemo ugotovljene pomanjkljivosti v usposobljenost zaposlenih.